Čarobna frula

Branislava Podrumac kao Papagena u skraćenoj verziji Mocartove Čarobne frule za decu

Ova skraćena verzija Mocartove „Čarobne frule” je pokušaj uvođenja dece u opersku umetnost kroz komični libreto gde u jednoj neobičnoj ljubavnoj priči dobro pobeđuje zlo. Sadržaj dela ima nekoliko „priča u priči“, a u svojoj suštini je fantastičan, bajkovit i predstavlja sukob dobra i zla. Dva sveta, podzemni svet mraka predstavlja zla Kraljica noći, a svet svetlosti, pravde i dobrote Sarastro. Oko princa Tamina bore se dva sveta i posle mnogih iskušenja , prevladava svet sunca i on napušta podzemni svet i zavređuje ruku Pamine. Priprosti naivni svet običnih „malih“ ljudi predstavljen je u liku Taminovog stalnog pratioca, ptičara Papagena. Zla Kraljica noći želi da se domogne čarobne frule koja ima magičnu moć i želi da njome pokori svet. Čarobna frula za mnoge je simbol snage same muzike i muzičke umetnosti. Medjutim, svet zla i tame propada, a svetlost nadvladava i magična moć čarobne frule se koristi na radost i za sreću svih. 

Opera je skraćena na oko sat vremena trajanja. Pevaju se glavne arije i ansambli. Posebno su karakteristične arije Kraljice noći koje peva koloraturni sopran, a poznate su i arije Tamina, Pamine, kao i Papagena i Papagene. Izuzetnost i svežina ove muzike su očarali slušaoce širom sveta, tako da Čarobna frula predstavlja jednu od najčešće izvođenih opera u celom operskom repertoaru i u svim svetskim operskim kućama. 

Poznato je iz raznih naučnih istraživanja da muzika Volfganga Amadeusa Mocarta na poseban način utiče na dečju psihu, unapređuje razvoj inteligencije kod dece, smanjuje agresivnost i hiperaktivnost, donosi miran san i razvija kod dece dimenzije apstraktnog mišljenja. Skraćena verzija Mocartove opere Čarobna frula, urađena kao bajka prilagođena deci, svakako bi mogla da im pruži jedan nov i zabavan način slušanja Mocarta i gledanja pozorišne predstave. Poznato je da se u stvaranju predstava za decu opravdano pribegava korišćenju muzike u što intenzivnijoj meri, jer ona prilazi srcu čak i kad dete ne razume tekstualni deo predstave i sadržaj priče. A Čarobna frula je nesumnjivo muzičko remek-delo koje srcu ne može da ne priđe, te će deca koja verovatno u operu još nisu odlazila, neosetno srcu primiti tu umetnost posredstvom Mocartovog muzičkog genija.

Kako Mocartovu muziku vole i slušaju svi, i stariji i mlađi, ova predstava ne izdvaja nikoga već uključuje gledaoce svih generacija koji vole operu. Dakle, svi su dobrodošli.