Ona je srpska Marija Kalas!

Ona je srpska Marija Kalas!

– Ana Vodinelić, Blic Žena