Nagrada UMUSa za 2012

Od strane stručne kritike upravo su njene kreacije, i vokalne i dramske, ocenjene najvišim ocenama, a od strane publike na svakoj predstavi doživljava ovacije. Nazvali su njenu pojavu otkrovenjem, a nju novom zvezdom beogradskih scena.

Dr Branka Radovic, musicologist

dr Branka Radović, muzikolog